Kristi Himm är inte ett avsked – det är en kröning! Om vikten av att falla ner/lägga ner sitt eget inför Gud.