Reflektion utifrån Petrus sista möte med Jesus i Joh 21.