Om risken att förminska Guds godhet och bli exkluderande.