Domssöndagen har oförtjänt dåligt rykte. Domens dag är inget att frukta för den som söker rättfärdighet och rättvisa.