Vi tenderar att ha två olika bilder av Gud. En bild präglad av språk och bildspråk fr GT och en Jesusbild fr evangelierna. Men NT säger att det är Jesus som är den sanna bilden av Fadern. Den här predikan vill visa på hur Gud redan fr början var en utgivande Gud och att vår likhet med Honom bygger på att vi också är beredda att avsäga oss makt.