Välkommen till Korskyrkan!

Vi är en gemenskap av Jesus-troende i alla åldrar, var och en med sin livsberättelse.
Det gemensamma är att mötet med Jesus gjort att vi valt att dela livet och tron med
varandra – och den gemenskapen är ÖPPEN FÖR ALLA, troende som tvekande.

Här på sidan kan du läsa mer om vår församling och den verksamhet vi bedriver,
både i Sverige och ut över världen.