Om oss och vår tro

Tron rör hela livet

Så när vi möts i Korskyrkans regi, så handlar det främst om att vattna och fördjupa tron och hjälpa varandra att låta Gud vara hela livets Gud.

Förutom det du kan läsa i menyraden under vår verksamhet är navet i Korskyrkans liv:

Gudstjänst

I regel varje söndag kl 10.30 möts vi som hel församling för att lyfta upp Jesus i lovsång och förkunnelse. Vi önskar att våra gudstjänster ska vara en kraftkälla, och en varm gemenskap för alla.
Se vår Kalender för närmare info.

Bön

Varje måndag kl 19.00 har vi bön för Sverige.

Hemgrupper

Läs mer om hemgrupperna i Korskyrkan här.

Vår tro

Korskyrkan – Aneby Baptistförsamling består av  ca 250 medlemmar och är en del av samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), vars inriktning sammanfattas i de fyra begreppen: evangelisk, baptistisk, karismatisk och missionsinriktad.

Evangelisk innebär bl.a. att vi tror på Jesus som sann Gud och sann människa, och att Bibeln är Guds ord till människan i alla tider. Baptistisk innebär att vi praktiserar troendedop/vuxendop, alltså ett dop som grundar sig på människans eget beslut att vilja följa Jesus. Karismatisk betyder att vi vill vara öppna för den helige Ande och Andens kraft, i tron att Herren kan gripa in våra liv, här och nu, genom ex. helande, under och profetiska tilltal. Missionsinriktad innebär att vi tror att Guds ord är till för alla människor i alla länder, i alla tider. Att Jesus älskar alla människor, och att vi därför vill sprida det budskapet här i Aneby, men även bortom våra kommun-, läns- och landsgränser.

Vår önskan är att vara en öppen gemenskap som i gudstjänst och vardag visar på Jesus och tillber honom som Herre och Gud.

Vår betoning ligger på två områden: gudstjänsten och hemgrupperna. Gudstjänsten har betoningen tillbedjan (i sång och bön), undervisning (predikan) och förbön (där någon ur förbönsteamet gärna ber för den som vill ha personlig förbön). Hemgrupperna har betoningen gemenskap i den mindre gruppen, där vi delar vardagens bekymmer och glädjeämnen; ofta med fika, samtal och bön.

Vårt barn- och ungdomsarbete sker tillsammans med andra kyrkor i Aneby. Vi erbjuder ungdomssamlingar, konfaundervisning, söndagsskola med mera.

Grunden för gudsrelationen är bönen. Vi samlas till bön vid flera tillfällen per vecka, se kalendern här på hemsidan, för vi tror att utan bön till Gud tappar vi riktningen och blir kraftlösa. Bönen upprätthåller gemenskapen med Jesus, och då kan under ske, i stort som i smått.

Läs mer detaljerat i våra stagar här och vår församlingsordning här.

GDPR och Integritetstpolicy, klicka här.