Om Guds närvaro i GT i allmänhet och begreppet ”Herrens ängel” i synnerhet.