Om oss och vår tro

Korskyrkan – Aneby Baptistförsamling består av  ca 250 medlemmar och är en del av samfundet Evangeliska Frikyrkan (EFK), vars inriktning sammanfattas i de fyra begreppen: evangelisk, baptistisk, karismatisk och missionsinriktad.

Evangelisk innebär bl.a. att vi tror på Jesus som sann Gud och sann människa, och att Bibeln är Guds ord till människan i alla tider. Baptistisk innebär att vi praktiserar troendedop/vuxendop, alltså ett dop som grundar sig på människans eget beslut att vilja följa Jesus. Karismatisk betyder att vi vill vara öppna för den helige Ande och Andens kraft, i tron att Herren kan gripa in våra liv, här och nu, genom ex. helande, under och profetiska tilltal. Missionsinriktad innebär att vi tror att Guds ord är till för alla människor i alla länder, i alla tider. Att Jesus älskar alla människor, och att vi därför vill sprida det budskapet här i Aneby, men även bortom våra kommun-, läns- och landsgränser.

Vår önskan är att vara en öppen gemenskap som i gudstjänst och vardag visar på Jesus och tillber honom som Herre och Gud.

Vår betoning ligger på två områden: gudstjänsten och hemgrupperna. Gudstjänsten har betoningen tillbedjan (i sång och bön), undervisning (predikan) och förbön (där någon ur förbönsteamet gärna ber för den som vill ha personlig förbön). Hemgrupperna har betoningen gemenskap i den mindre gruppen, där vi delar vardagens bekymmer och glädjeämnen; ofta med fika, samtal och bön.

Vårt barn- och ungdomsarbete sker tillsammans med andra kyrkor i Aneby. Vi erbjuder ungdomssamlingar, konfaundervisning, söndagsskola med mera.

Grunden för gudsrelationen är bönen. Vi samlas till bön vid flera tillfällen per vecka, se kalendern här på hemsidan, för vi tror att utan bön till Gud tappar vi riktningen och blir kraftlösa. Bönen upprätthåller gemenskapen med Jesus, och då kan under ske, i stort som i smått.

Läs mer detaljerat i våra stagar och vår församlingsordning, klicka här.