Personal

Pastor och föreståndare

Sara Sjöblom (Föräldraledig från juni -22)
mobil: 076-134 30 64
sara@anebykors.se

Ungdomspastor

Sofia Johnsson
mobil: 070-532 73 33
sofia@anebykors.se

Församlingens Ordförande

Gunnel Ericson
e-post: ordf@anebykors.se