Personal

Pastor

sara1Sara Sjöblom (börjar 15/8)
e-post: sara@anebykors.se

Ungdomsledare

Vakant

Administratör

maggan2Margaretha Sundström, mobil: 076-297 90 83
e-post: maggan@anebykors.se

Församlingens Vice Ordförande

Magnus Ardeby
e-post: ordf@anebykors.se