Om Fredens furste som segrat och regerar på ett annorlunda sätt.