Varför mission?

Kyrkans existensberättigande finns i att vara en missionerande rörelse. Mission kan se olika ut, både i tiden och i uttrycken. Det handlar om att låta Jesus få en röst, händer och fötter genom oss. Att ge vidare vad vi fått och upptäckt.

Mission är att berätta om Guds kärlek till alla människor, på språk och genom handlingar som förstås av de människor man möter. Gud är kärlek och ger Jesus till oss, gåvan som förändrar allt! Detta vill vi, likt kyrkan i alla tider, fortsätta berätta och leva ut till andra.