Verksamheten

Den kristna tron går inte att koka ner till en verksamhet. Tron rör hela livet.
Så när vi möts i Korskyrkans regi, så handlar det främst om att vattna och fördjupa tron och hjälpa varandra att låta Gud vara hela livets Gud.

Förutom det du kan läsa i menyraden har vi:

Gudstjänst

I regel varje söndag kl 10.30 möts vi som hel församling för att lyfta upp Jesus i lovsång och förkunnelse. Vi önskar att våra gudstjänster ska vara en kraftkälla, och en varm gemenskap för alla.
Se Kalender för närmare info.

Bön

Varje måndag kl 19.00 har vi bön för Sverige.

Hemgrupper

Vi möts ca varannan vecka i hemmen för bön och samtal.
Är du intresserad att vara med i en hemgrupp så hör av dig.