Internationellt arbete

Korskyrkan har ett stort och brett engagemang för bistånd/mission. Det ligger liksom i församlingens gener. Vi stöder projekt i Europa, Sydamerika, Afrika och Asien.

I en föränderlig tid, där många flyktingar sökt och söker sig till Sverige, vill vi vara en god kraft och likt Jesus sträcka ut oss till människor i nöd. Korskyrkan har ett stort engagemang lokalt som rör ny-svenskar och människor som sökt sig till Sverige.