Vår verksamhet

Barn

Läs mer om Korskyrkans verksamhet för yngre.

KLICKA HÄR

Ungdom

Läs mer om Korskyrkans verksamhet för ungdomar.

KLICKA HÄR

Alla åldrar

Korskyrkans verksamhet för människor i alla åldrar.

KLICKA HÄR

Hemgrupper

Hemgrupper, att möta Gud och varandra i vardagen.

KLICKA HÄR

Alpha

En grundkurs i kristen tro, en chans att upptäcka mer.

KLICKA HÄR

w

Församlingshelg

Tid tillsammans som bygger upp och svetsar samman.

KLICKA HÄR

Lyssnande Medmänniska

Samtal, vägledning och stödgrupp.

KLICKA HÄR