För alla åldrar

En församling för alla åldrar!

I Korskyrkan möts människor i alla åldrar. Från små barn till äldre och i det mötet sker något som är viktigt. Erfarenheter utbyts, kärlek, förståelse och gemenskap föds.
Det kan finnas utmaningar, men också mycket hopp för framtiden!

Vi vill växa tillsammans

Gudstjänst

I regel varje söndag kl 10.30 möts vi som hel församling för att lyfta upp Jesus i lovsång och förkunnelse. Vi önskar att våra gudstjänster ska vara en kraftkälla, och en varm gemenskap för alla.

Bön

Bön, förbön, tillbedjan är alla viktiga delar av Korskyrkans liv. Vi ber både i gudstjänsterna och i övriga samlingar. Varje måndag kl 19.00 har vi bön för Sverige.

 

Hemgrupper

Den lilla gruppen är en växtplats, en avgörande del i det större församlingsbygget. Hemgrupperna är en viktiga i Korskyrkan och du är mer än välkommen med i en grupp. För att vara, växa i tron och vara andra till stöd.

alla åldrar aneby kors