Lyssnande Medmänniska

Samtal och vägledning i Korskyrkan

Vi erbjuder:
• Enklare själavårdssamtal
• Rådgivande samtal om vardagsproblem
• Vägledningssamtal vad gäller tro
• Biktsamtal
• Parsamtal
• Stödgrupp

Du som vill ha samtalsstöd är välkommen att kontakta oss.
Mer information om vad stödet innebär hittar du nedan.

Vill du boka tid eller sätta upp dig på väntelista för stödgrupp?

Kontakta Sara Sjöblom, vår pastor, sara@anebykors.se
Obs! Det kan dröja några dagar innan vi hittar lämplig tid och tillgänglig samtalstödjare. Vi återkommer så snart vi kan med ett förslag.

Teamet i Lyssnande Medmänniska

• Adam Sjöblom
• Berit Ram
• Gunnel Eriksson
• Lars-Göran Andersson
• Malin Johansson
• Pernilla Eklund

• Sara Sjöblom (pastor)
• Sofia Johnsson (pastor)

Alla i teamet har lång erfarenhet av att vara en lyssnande medmänniska och möta människor i samtal av olika karaktär.

Vad innebär de olika formerna av stöd?

• Enklare själavårdssamtal (1-3 samtal)
Under ca 1 h samtalar vi på förbokad tid i Korskyrkan, Aneby. Du berättar så mycket du vill och samtalet sker under tystnadslöfte
• Rådgivande samtal om vardagsproblem (1-3 samtal)
Under ca 1 h samtalar vi på förbokad tid i Korskyrkan, Aneby. Du berättar så mycket du vill om det du söker rådgivning kring och samtalet sker under tystnadslöfte
• Vägledningssamtal vad gäller tro (1-3 samtal)
Under ca 1 h samtalar vi på förbokad tid i Korskyrkan, Aneby. Du berättar så mycket du vill och samtalet sker under tystnadslöfte
• Biktsamtal
Samtal med i första hand pastorn/föreståndaren. Under 10 min-1 h samtalar vi på överenskommen tid i Korskyrkan, Aneby. Du berättar så mycket du vill kring det du vill bekänna som synd och önskar förlåtelse och befrielse från.
Efter samtalet får du ta del av avlösen (syndernas förlåtelse)
• Parsamtal
Under ca 1 h samtalar vi på förbokad tid i Korskyrkan, Aneby. Ni får hjälp att samtal kring problem i relationen. Ni berättar så mycket ni vill och samtalet sker under tystnadslöfte
• Stödgrupp
Utifrån de 12 stegen i Tolvstegsresan möts gruppen 13 tillfällen á 1.5 h. Kvinnor och män träffas i respektive grupper. I gruppen delar du dina egna tankar, känslor och erfarenheter under ca 5 min. Ingen kommenterar eller avbryter.
samtalar utifrån antingen a) det specifika steget, b) överst på hjärtat, c) detta brottas jag med, eller d) detta är jag stolt över i min helandeprocess.
Grupperna möts företrädesvis kvällstid 18:30-20. Sätt upp dig på väntelistan om du vill vara med.

Alla former av stöd sker utifrån tystnadslöfte dvs:
Det som sägs stannar i rummet. Undantaget är vid risk för allvarlig skada eller brott samt anmälningspliktig information gällande barn under 18 år.