Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss eller besöka oss!
kontakt@anebykors.se

Aneby Baptistförsamling
Kapellgatan 10
578 33 Aneby


Personal

Pastor

Thomas Arvidsson, mobil: 070-554 14 88
e-post: thomas@anebykors.se

Administratör

Margaretha Sundström, mobil: 076-297 90 83
e-post: maggan@anebykors.se

Ungdomsledare

Karl-Petter Jonsson, mobil: 076-049 97 54
e-post: k-p@anebykors.se

Församlingens Ordförande

e-post: ordf@anebykors.se