Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss eller besöka oss!
kontakt@anebykors.se

Aneby Baptistförsamling
Kapellgatan 10
578 33 Aneby


Personal

Pastor

Hanna Cajdert, mobil: 079-333 25 97
e-post: hanna@anebykors.se

Administratör

Margaretha Sundström, mobil: 076-297 90 83
e-post: maggan@anebykors.se

Ungdomsledare

Karl-Petter Jonsson, mobil: 076-049 97 54
e-post: k-p@anebykors.se

Församlingens Ordförande

Gunnel Ericsson
e-post: ordf@anebykors.se